Boeken

Cover boek-024 low res

2011: God in Vlaanderen

Journalist Marnix Peeters en fotograaf Rudi Van Beek trokken een jaar lang door deze kleurrijke (sub)cultuur en bezochten een honderdtal van die schemerplekken. Ze troffen er veel volk aan – jong volk! – dat het ook zonder, of toch met veel minder Meneer Pastoor blijkt te kunnen stellen. God in Vlaanderen laat het échte gezicht van de gerevitaliseerde volksdevotie zien. Niet de kapellen, de beelden, de stenen, maar wel de mensen die er, nog steeds in groten getale, hun draai vinden.

De kerken lopen leeg. Het instituut Kerk beleeft schandaal na schandaal, de diepste crisis sinds mensenheugenis. De kerk as we know it is in onze contreien op sterven na dood.

Het zijn stellingen die niemand nog betwist. Maar die lege kerkstoelen vertellen niet het hele verhaal. Want buiten de kerk tiert het geloof op vele plaatsen opnieuw welig, zo maakt God in Vlaanderen in woord en beeld duidelijk. Tienduizenden Vlamingen zijn dan misschien wel het altaar ontvlucht, ze hebben hun geloof allesbehalve afgezworen. Ze hebben boos en ontgoocheld de kerkpoort achter zich dichtgeklapt, maar zijn wel in de buurt blijven hangen.

In kapellen, bedevaartsoorden, volkse processies, vaak bizarre heiligdommetjes en grotten, Mariaparken en martelarenspelen: daar worden de christelijke tradities en rituelen met nooit geziene ijver en overgave beoefend. Daar vindt de Vlaming wat hij in de kerk niet meer vindt. Troost. Samenhorigheid. Kracht. Zingeving. Vooral plezier ook.

Ontboezemingen,borstkanker,Frieda Joris2006: Ontboezeming

In ‘Ontboezemingen over borstkanker’ vertellen bekende en minder bekende Vlamingen openhartig aan Frieda Joris, zelf een gewezen borstkankerpatiënte, over hun persoonlijke ervaringen met deze ziekte. Preventie, chemotherapie, operatie en borstamputatie, goede en slechte dagen, hoop en wanhoop, de gevolgen van borstkanker op de relatie, revalidatie en onzekerheid na het genezingsproces: deze en vele andere gevoelige onderwerpen komen in dit inspirerende boek aan bod.

100053.jpeg1999-2000: L’envers du passage

D’une roue de fête foraine, s’offre un panorama sans égal. Les roues de l’an 2000, éphémères et symboliques, qui ont jalonné les Champs-Élysées pendant la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, ont été retranscrites par Marin Kasimir et Frédéric Migayrou. 
« Je voulais faire un livre qui ne soit qu’une image, une image qui soit un film, un film qui soit ce livre. » 
Marin Kasimir 
« Faisons de cette manifestation ni une arrivée, ni un départ, encore moins un décompte, mais une représentation d’un instant de l’infini. »
Patrick Bouchain

Publié avec le concours de la Mission 2000 en France

Quelques carcatéristiques de cet ouvrage exceptionnel dont il ne reste plus que quelques exempaires :
Leporello
4680°
1,828 Kilomètres (longueur des Champs-Elysées)
17 heures (durée du reportage photographique)
3500 exemplaires (tirage) dont 200 ex. numérotés et signés.Photo: Marin Kasimir,Charlier Georges,Rudi Van Beek.

decnodder2008: Op leven en dood
 Ann De Cnodder

In 2004 maakte Auteur Ann De Cnodder kennis met Marcel Engelborghs. Deze ontmoeting deed haar kijk op het leven en de dood voorgoed veranderen. Marcel leed namelijk aan botkanker en was terminaal. De koelbloedigheid waarmee hij met zijn naderende einde omging, blies eenieder van zijn sokken. Marcel verkondigde ook vastberaden dat hij de dood te snel af wilde zijn door te kiezen voor euthanasie wanneer de tijd daar rijp voor was. Vele mensen in dezelfde situatie kunnen zeker kracht putten uit de sterkte van zijn verhaal. In samenspraak besloot zij zijn levens- en stervensverhaal te schrijven. Zij volgde Marcel tot op zijn laatste dag en ondervond dat euthanasie een erg complexe keuze is.

2007 EEN OPEN BOEK 8 JAAR VERHOFSTADT Frank Becks 194 blz

“Politiek is meer dan alleen beheren en besturen. Het is ook en vooral een kwestie van visie, van kijken naar de toekomst en van het nemen van verantwoordelijkheden. dan heb ik het natuurlijk over onze economische aanpak Alsmaarmeer mensen gingen aan de slag en de werkloosheid

daalt opnieuw We hebben dan ook serieus in werk geïnvesteerd We hebben de be!astingen verlaagd voor nacht- en ploegenarbeid. voor overuren voor kenniswerkers voor de laagste lonen voor de hoogste lonen We hebben de dienstencheques ingevoerd Net zoals de notionele interesten

Het generatiepact bracht dan weer een mentaliteitswijziging tot stand we gaven zelfstandigen en hun rneewerkende echtgenotes een echt sociaal statuut De administratieve rompslomp werd afgeremd openingsuren, overuren en studentenarbeid versoepeld En ook de gepensioneerden kunnen nu een stuk meer bijverdienen

Bij de bedrijven sneden we een vierde van de federale belastingen weg Onze partij maakte komaf met de hoge taksen die iemand moest betalen wanneer zijn echtgenoot of echtgenote stierf ‘Weg met die belasting op verdriet zeiden we Ook de registratierechten werden letterlijk gekortwiekt Wil dat nu zeggen dat alles goed gaat’ Dat de belastingen genoeg verlaagd zijn”3 Dat er voldoende mensen aan de slag zijn Natuurlijk niet Bovendien zijn er ook terreinen waar we nog heel ver staan van de modelstaat Dan denk ik aan de toename van het blinde geweld in het voorbije jaar Daar wacht ons nog een immense taak Niet alleen voor de politiek Niet alleen voor het onderwijs Niet alleen voor alle ouders Maar voor de hele samenleving Tegelijk moeten we ons op de toekomst voorbereiden We moeten doorgaan met hervormen waar nodig

Economische groei omzetten in meer jobs Mensen sterker maken zodat ze bij alle veranderingen rechtop blijven staan Dat is wat we de voorbije jaren hebben gedaan Dat is wat we willen blijven doen.

p_81_130730113431_2501996: Seljuk caravanserais and landscapes in central Antalia

Along Ancient Trade Routes Seljuk Caravanserais and landscapes in Central Anatolia

Van Mierlo Logistic Services. 1998, 1e Druk. Hard Cover, 34cm x 32cm. Ill.: Foto’s Plattegronden. Tekst in het Engels. Anatolië is door zijn geografische ligging een scharnierpunt tussen Europa en Azië. Bijzonder door zijn infrastructuur.

De volgende auteurs hebben het boek met de titel Along Ancient Trade Routes. Seljuk Caravanserais And Landscapes In Central Anatolia geschreven: Asatekin, Gül & Charlier Georges,Rudi Van Beek, Eeckhoud Van J.J,m. Drs. (alg. Directeur) (voorwoord)

EUR 25.00 Boeknummer 8271

newyear2014.2

2000: Markante woningen in Limburg

ISBN 5413637103214

Uitgever Concentra

Verschenen 2000

Genre Architectuur Markante woningen in Limburg

MOERMANS, A.

Een selectie uit de reportages in Het Belang van Limburg

100-jaar-wielrennen-in-limburg1996: 100 jaar wielrennen in Limburg

Een rijke cocktail van fietsgrandeur: over meesterknechten en supercracks, ambetante karakters en brave borsten, grote sportlui en kleine mensen die van het ‘verre Limburg’ een begrip maakten. Een boek van Herman Laitem, verlucht met 100 zwart-wit foto’s en illustraties

untitledDe Standaard2

Leave a Reply